Thánh Lễ Đời Đời (cho người quá cố) hoặc Quà Thiêng Liêng (cho người còn sống)Để ghi nhớ và cầu nguyện cho những người quá cố hoặc còn sống, chúng ta có thể ghi danh họ vào Hội Thánh Tâm Chúa Giêsu.  Qua việc làm nhân đức này, họ sẽ được hưởng các ơn ích thiêng liêng sau đây:

·    Một Thánh Lễ hằng ngày và vĩnh viễn tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Tâm Chúa Giêsu.
·    Hằng ngày được nhớ đến trong kinh nguyện và Thánh Lễ trong Cộng Đoàn Salêdiêng.
·    Luôn được nhớ đến trong kinh nguyện hằng ngày tại nơi Salêdiêng truyền giáo cho các trẻ em nghèo.

Bằng Lễ đời đời có thể xin cho các dịp đặc biệt như sinh nhật, lễ kỷ niệm thành hôn, lễ ra trường, rửa tội, xưng tội rước lễ lần đầu và đám cưới.

Tiền xin bằng lễ sẽ giúp ơn thiên triệu và công việc mục vụ cho giới trẻ nghèo của nhà dòng. Có bốn loại bằng lễ có thể đặt theo các mẫu sau đây:

Tuyển sinh với Chúa Kitô hình ảnh

top

Ghi danh với Đức Maria hình ảnh

top

Tuyển sinh với hình ảnh Ðức Mẹ Sầu Bi

top

Vàng dập nổi thẻ ghi danh